Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để tải ảnh được lên App?

63Stravel chỉ nhận ảnh được tải từ Mobile, vì vậy các bạn cần tải ứng dụng Vietnam 63Stravel về điện thoại

Làm thế nào để đóng góp được thông tin nhà vệ sinh công cộng vào App?

Để cập nhật được tọa độ điểm nhà vệ sinh công cộng vào bản đồ nhà WC trên App thì các bạn cần đăng nhập tài khoản.

Hướng dẫn nghe thuyết minh tự động

Để nghe được thuyết minh tự động trong các bảo tàng bạn cần tải App 63Stravel về máy và Chọn quét mã QR