Cuộc thi ảnh

Nhằm quảng bá du lịch Việt Nam đến du khách và bạn bè quốc tế thông qua những bức ảnh đẹp về các điểm du lịch ở Việt Nam, 63Stravel sẽ thường niên tổ chức các cuộc thi ảnh đẹp.

Quy tắc xác định kết quả của cuộc thi dựa vào lượt thích, lượt chia sẻ, lượt xem các bức ảnh của người dùng để xếp hạng.

Tất cả các cuộc thi được tài trợ bởi 63Stravel và các điểm du lịch (Apple không phải là nhà tài trợ)

Chúng tôi, 63Stravel luôn trân trọng và cảm ơn sự đóng góp của bạn.

Hãy trở thành một đại sứ du lịch tại địa phương mình, lan toả các bức ảnh đẹp mà bạn đã đi qua.