Ảnh Bắc Giang

Hồ Khuôn Thần

Rừng nguyên sinh Khe Rỗ

Đền Suối Mỡ

Khu du lịch Suối Mỡ

Chùa Đức La

Hồ Cấm Sơn

Thành cổ Xương Giang

Ảnh nổi bật