Ảnh Hà Nội

Đền Quán Thánh

Văn Miếu Quốc Tử Giám

Quảng trường Ba Đình – Lăng Bác

Phố cổ Hà Nội

Nhà Thờ Lớn Hà Nội

Nhà Thờ Hàm Long

Nhà Hát Lớn Hà Nội

Làng Hoa Mê Linh

Hồ Gươm

Cột cờ Hà Nội

Cầu Long Biên

Chùa Trấn Quốc

Hoàng thành Thăng Long

Chùa Một Cột

Ảnh nổi bật