Ảnh Vĩnh Phúc

Hồ Đại Lải

Tây Thiên

Tháp Bình Sơn

Vườn quốc gia Tam Đảo

Núi Tam Đảo

Làng gốm Hương Canh

Hồ Xạ Hương

Ảnh nổi bật